Liên hệ  |  Giới thiệu
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Các cơ sở nuôi thủy sản lồng bè vẫn lấn chiếm luồng sông Dinh
BRVT tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm
Những dự án chăm sóc sức khỏe con người của các bạn học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn tỉnh BRVT
BRT thông báo tuyển dụng Phóng viên, Quay phim, Phát thanh viên
BRVT chủ động tiêm phòng vacxin cúm gia cầm
Nhạc sỹ Đỗ Lập truyền lửa tình yêu biển đảo quê hương đến thầy trò trường THCS Đất Đỏ
BR-VT: Khám sàng lọc miễn phí bệnh tim, dị tật hàm mặt, dị tật hệ vận dộng cho trẻ em
Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017) Đón Xuân, mừng Đảng, nhớ lời Bác dạy
Thanh niên huyện Đất Đỏ sẵn sàng lên đường nhập ngũ
Các doanh nghiệp tích cực ra quân đầu năm
Học, làm theo tấm gương đạo đức HCM 
Học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh
19-05-2013 07:01

Ngày 19-5, cả nước sôi nổi kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ năm nay cũng đúng vào dịp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; hai năm thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tích cực thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, những thành tựu mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giành được trên mọi mặt của đời sống xã hội có ý nghĩa hết sức to lớn, tạo ra thế và lực mới để đất nước phát triển toàn diện, hợp lý và vững chắc.

Ảnh minh họa:dbnd.baclieu.gov.vn.


Thiết thực kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thể hiện lòng tôn kính đối với Bác kính yêu-Vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa lớn của Việt Nam. Trên cơ sở nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta phấn đấu học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của Người suốt một đời vì nước, vì dân. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, cùng sự hòa quyện tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản vĩnh hằng của dân tộc Việt Nam. Bởi vậy, để học Bác và làm theo Bác, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng phải nỗ lực phấn đấu làm nhiều việc tốt vì lợi ích của đất nước và nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị phải gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng Đảng ta thực sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Những kết quả bước đầu đạt được sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng nói riêng trong điều kiện hiện nay. Những kết quả bước đầu đó góp phần quan trọng tạo nền tảng chính trị tư tưởng vững chắc để đất nước tiếp tục phát triển bền vững. Xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng ngày càng có chất lượng chính là một trong những giải pháp quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện trọn vẹn những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Năm 2013, chủ đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định: “Học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Trong bầu trời, không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân… Trong xã hội, không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”. Vì vậy, “việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, trước hết phải yêu dân, kính dân, phải thân với dân, gần nhân dân để hiểu được nhân dân. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên phải biết phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân. Bác nói: “Bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc, đều vì lợi ích của quần chúng… Vì vậy, cách tổ chức và cách làm việc nào không phù hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại…”. Soi rọi những tư tưởng sáng ngời giàu giá trị nhân văn ấy của Bác vào thực tiễn của đời sống xã hội hôm nay, mới thấy đây là những đòi hỏi có tính cấp bách trong công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng nói riêng. Thực hiện nội dung cốt lõi của chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ năm 2013 đặt ra yêu cầu phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đây vừa là yêu cầu, là nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên; của mỗi tổ chức đảng; vừa là cơ hội thuận lợi để từng cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa chữa khuyết điểm, tự hoàn thiện mình.

Trên cơ sở đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và hai năm thực hiện Chỉ thị 03, từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc kiểm điểm lại chính mình, bám sát thực tiễn hoạt động phong phú để đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện đồng bộ, phù hợp. Quá trình thực hiện, phải luôn quán triệt tư tưởng: Tổ chức chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh nóng vội, tạo kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, chống phá chế độ, gây mất đoàn kết nội bộ…

Suốt 69 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân đội ta đã tỏ rõ bản chất của đội quân cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, hiếu nghĩa với dân, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực; tạo sự chuyển biến vững chắc trên các lĩnh vực công tác, mà vấn đề cốt lõi là giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Vì Tổ quốc, vì nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyện đem hết tài trí, sức lực của mình hiến dâng cho Tổ quốc, cho dân tộc, cho nhân dân; xứng đáng là đội quân cách mạng mang phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

QĐND

Các tin khác
 • HỌC BÁC, LÀM NHIỀU VIỆC ÍCH NƯỚC, LỢI DÂN(19/05/2013 06:58)
 • Công tác tuyên truyền về cuộc vận động “Học tập và làm theo tâm gương đạo đức HCM” trên báo BR-VT(18/05/2013 15:30)
 • Hai năm đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Bài 3: Tiếp tục phấn đấu(18/05/2013 11:53)
 • Cảm phục những tấm gương làm theo lời Bác(18/05/2013 08:14)
 • BR-VT: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả(17/05/2013 14:38)
 • Hai năm đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Bài 2: Công tác kiểm tra, giám sát là chìa khóa của thành công(17/05/2013 09:43)
 • Trao giải thi sáng tác về học, làm theo gương Bác(17/05/2013 07:06)
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác(17/05/2013 06:33)
 • Tọa đàm khoa học “Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”(17/05/2013 06:25)
 • Hai năm đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Bài 1: Tổ chức triển khai(16/05/2013 14:23)
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Nhận xét về website mới của Đài PT-TH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Rất đẹp
  Đẹp
  Bình thường
  Lượt truy cập: 85997741
  Đang Online: 145
  Thời sự Truyền hình Phát thanhGiới thiệu BRTBRT.newsLịch phát sóng
  © Bản quyền Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Giấy phép số:32/GP-TTĐT, cấp ngày 25/2/2011
  Giám đốc, Tổng biên tập: Trần Ngọc Thân