Thế giới đó đây 29/11/2017: Texas, tiểu bang rộng lớn ở Hoa Kỳ

Thứ Tư, 29/11/2017, 11:24 [GMT+7]