An toàn giao thông 10/11/2017: Hiểm họa từ các hố ga không nắp

Thứ Sáu, 10/11/2017, 11:26 [GMT+7]