An ninh trật tự BR-VT 3/7/2017: Tuổi trẻ Công an tỉnh với mục tiêu rèn luyện "Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn"

Thứ Ba, 04/07/2017, 12:21 [GMT+7]