Quốc phòng toàn dân 2/6/2017: Lực lượng vũ trang xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy, 03/06/2017, 11:42 [GMT+7]