Quốc phòng toàn dân 9/6/2017: BR-VT hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2017

Thứ Bảy, 10/06/2017, 13:12 [GMT+7]