Quốc phòng toàn dân 30/6/2017: Xã Tóc Tiên làm tốt nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương

Thứ Bảy, 01/07/2017, 15:53 [GMT+7]