Quốc phòng toàn dân 1/9/2017: Đại đội C38- Huấn luyện giỏi, quản lý quân tốt

Thứ Bảy, 02/09/2017, 10:42 [GMT+7]