Quốc phòng toàn dân 22/9/2017: Diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Châu Đức

Thứ Bảy, 23/09/2017, 16:33 [GMT+7]