Quốc phòng toàn dân 8/9/2017: Diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Thành năm 2017

Thứ Bảy, 09/09/2017, 12:39 [GMT+7]