Quốc phòng toàn dân 13/10/2017: Đẩy mạnh sinh hoạt Đảng trong Chi bộ quân sự huyện Tân Thành

Thứ Bảy, 14/10/2017, 15:19 [GMT+7]