Quốc phòng toàn dân 27/10/2017: Đào tạo Trung cấp Quân sự, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ quân sự cơ sở

Thứ Bảy, 28/10/2017, 15:18 [GMT+7]