Quốc phòng toàn dân 17/11/2017: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong lực lượng vũ trang

Thứ Bảy, 18/11/2017, 13:34 [GMT+7]