Quốc phòng toàn dân 3/11/2017: Học tập và làm theo tấm gương HCM tại BCH quân sự TPBR

Thứ Bảy, 04/11/2017, 11:55 [GMT+7]