Quốc phòng toàn dân 15/12/2017 BR-VT quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2018

Thứ Bảy, 16/12/2017, 13:41 [GMT+7]