Quốc phòng toàn dân 29/12/2017 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm tốt công tác phối hợp đoàn thể

Thứ Bảy, 30/12/2017, 08:20 [GMT+7]