Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo 15/11/2013: Vùng cảnh sát biển 3 sẵn sàng vì sự bình yên vùng biển quê hương

Thứ Bảy, 16/11/2013, 14:37 [GMT+7]
.