Vì CQANBGBĐ 4/11/2016: Bộ đội biên phòng BR-VT thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng Biên giới biển

Thứ Bảy, 05/11/2016, 15:16 [GMT+7]