Xây dựng Đảng 25/4/2017 : Đảng bộ xã Phước Hội lãnh đạo phát triển Kinh tế - Xã hội

Xây dựng Đảng 25/4/2017 : Đảng bộ xã Phước Hội lãnh đạo phát triển Kinh tế - Xã hội