Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 19/5/2017: Thành phố Bà Rịa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 19/05/2017, 11:51 [GMT+7]

Sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ thành phố Bà Rịa, đã trở thành hoạt động thường xuyên. Nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, lựa chọn xây dựng chuẩn mực đạo đức, mô hình điểm phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế của địa phương.

.