Chuyên mục Xây dựng Đảng 15/12/2017 Huyện Châu Đức chú trọng công tác phát triển đảng viên là đồng bào công giáo

Thứ Sáu, 15/12/2017, 15:51 [GMT+7]
.
 
       Là địa phương có đông đồng bào công giáo nên những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân đồng bào công giáo, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Châu Đức luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên là đồng bào công giáo; góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với vùng đồng bào có đạo, giữ vững mối quan hệ đoàn kết lương - giáo và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương.