Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017

.