Biển đảo quê hương 6/7/2017: Hạn chế phương tiện giã cào, không chỉ là hô khẩu hiệu. Kỳ I

Thứ Hai, 10/07/2017, 15:29 [GMT+7]
.