Biển đảo quê hương 21/9/2017: Hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ

Thứ Năm, 21/09/2017, 12:52 [GMT+7]