Biển đảo quê hương 5/10/2017: Đồn biên phòng Bến Đá tăng cường tuyên truyền pháp luật cho ngư dận.

Thứ Năm, 05/10/2017, 14:44 [GMT+7]