Những điều muốn nói 7/6/2017: Tuổi trẻ Đá Bạc, huyện Châu Đức Tích cực hưởng ứng phong trào lập thân lập nghiệp

Thứ Tư, 07/06/2017, 15:31 [GMT+7]

Cùng với các chương trình hỗ trợ, giúp sức của tổ chức Đoàn, những năm qua, phong trào lập thân, lập nghiệp đã được tuổi trẻ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Thông qua phong trào, nhiều đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình và xã hội.

Hôm nay chương trình "Những điều muốn nói" với chủ đề "Tuổi trẻ Đá Bạc, huyện Châu Đức: Tích cực hưởng ứng phong trào lập thân lập nghiệp" sẽ chia sẻ cho chúng ta thấy việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên xã Đá Bạc trong việc thực hiện hiệu quả  hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi.

.