Quốc phòng toàn dân 30/8/2016: Nâng cao chất lượng cán bộ quân sự cấp xã.

Thứ Ba, 30/08/2016, 12:27 [GMT+7]
.