Quốc phòng toàn dân 11/10/2016: BR-VT 20 năm triển khai pháp lệnh về lực lượng DBĐV. Bài 3: Hoạt động của lực lượng dự bị động viên huyện Châu Đức đi vào chiều sâu.

Thứ Tư, 12/10/2016, 16:13 [GMT+7]
.