Quốc phòng toàn dân 4/10/2016: BRVT 20 năm xây dựng lực lượng dự bị động viên. Bà 2: Huyện Long Điền – điểm sáng trong xây dựng LLDBĐV

Thứ Ba, 04/10/2016, 14:37 [GMT+7]
.