Quốc phòng toàn dân 15/11/2016: Bài 2: Buổi chiều đặc biệt bên cảm từ quân tàu không số.

Thứ Ba, 15/11/2016, 15:59 [GMT+7]