Quốc phòng toàn dân 22/11/2016: Đường Hồ Chí Minh trên biển những con người làm nên huyền thoại Bài 3: Một thời hoa lửa.

Thứ Ba, 22/11/2016, 12:22 [GMT+7]