Quốc phòng toàn dân 21/2/2017: Trường Quân sự tỉnh sẵn sàng huấn luyện chiến sĩ mới

Thứ Tư, 24/05/2017, 12:40 [GMT+7]