Quốc phòng toàn dân 1/8/2017: Tạo nguồn Đảng viên trong thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự - Những ván đề đặt ra

Thứ Ba, 01/08/2017, 08:00 [GMT+7]