Quốc phòng toàn dân 22/8/2017: XD dân quân tự vệ nhũng vấn đề đặt ra

Thứ Ba, 22/08/2017, 08:50 [GMT+7]