Quốc phòng toàn dân 12/9/2017: Tp Bà Rịa xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

Thứ Ba, 12/09/2017, 19:31 [GMT+7]