Quốc phòng toàn dân 5/9/2017: Nâng cao chất lượng cán bộ quân sự cơ sở

Thứ Ba, 05/09/2017, 11:08 [GMT+7]