Quốc phòng toàn dân 17/10/2017: Lực lượng ũ trang huyện Đất Đỏ với phong trào thi đua quyết thắng.

Thứ Ba, 17/10/2017, 10:34 [GMT+7]