Quốc phòng toàn dân 7/11/2017: Chuẩn bị cho công tác tuyển quân 2018

Thứ Ba, 07/11/2017, 11:40 [GMT+7]