Tài nguyên - Môi trường 21/11/2017: Người dân ở khu dân cư Láng Sim phản ánh ô nhiễm từ các cơ sở chăn nuôi.

Thứ Ba, 21/11/2017, 10:05 [GMT+7]