Tài nguyên - Môi trường 30/11/2017: Người dân ở khu phố Quảng Phú bị ảnh hưởng ô nhiễm bởi hoạt động của nhà máy trong khu công nghiệp.

Thứ Năm, 30/11/2017, 16:46 [GMT+7]
.