Xây dựng Đảng 26/5/2017

Chủ Nhật, 28/05/2017, 12:51 [GMT+7]

- Bài viết: Di chúc của Hồ Chí Minh - Những giá trị lịch sử và thời đại (kỳ 2)
- Phát biểu của một số cán bộ , đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của Bản Di chúc thiêng liêng của Hồ Chí Minh

.