Gõ cửa ngày mới 12/7/2017: Phỏng vấn ông Nguyễn phi Long, Giám sát viên Trung ương, Tổng cục Thống kê

Thứ Tư, 12/07/2017, 16:27 [GMT+7]
.
 

Từ ngày 1/7 cùng với cả nước, BRVT bước vào giai đoạn 2  Cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2017. Ở giai đoạn này, đối tượng điều tra gồm: các hộ kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Để công tác điều tra đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng theo yêu cầu, tại buổi làm việc với Cục thống kê tỉnh BR-VT, đoàn công tác Tổng cục thống kê do ông Nguyễn Phi Long, Giám sát viên Trung ương, Tổng cục thống kê làm trưởng đoàn đã nêu lên một số hạn chế trong quá trình tiến hành điều tra cũng như một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.