UBND tỉnh cho chủ trương 3 tờ trình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh BRVT

Thứ Sáu, 19/05/2017, 10:07 [GMT+7]
 
UBND tỉnh vừa chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan để thông qua 3 tờ trình của Đài PT và TH tỉnh gồm: hỗ trợ đầu thu truyền hình cho hộ nghèo, cận nghèo chuẩn tỉnh theo đề án số hoá truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Chính phủ; đầu tư máy phát sóng phát thanh FM 10 kw tại thành phố Bà Rịa và trạm phủ sóng phát thanh tại huyện Tân Thành; phê duyệt các dự án đầu tư của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh BRVT giai đoạn 2017-2020.
 
.