HĐND tỉnh thảo luận tổ tại các địa phương chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5

Thứ Hai, 10/07/2017, 19:13 [GMT+7]
.
Hoạt động thảo luận tổ được tổ chức trước khi kỳ họp chính thức diễn ra là một đổi mới được HĐND tỉnh tổ chức từ kỳ họp thứ 4. Bước vào kỳ họp thứ 5, hình thức này được phát huy, và có thêm điểm mới nửa là buổi thảo thảo luận được đưa về từng địa phương. Sáng nay, hoạt động thảo luận tổ-chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, đã diễn ra ở tp.VT, tp.BR, huyện Đất Đỏ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc.