Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Ba, 11/07/2017, 19:07 [GMT+7]
.
Hôm nay, 11/7, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh BRVT khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 bước vào ngày làm việc chính thức đầu tiên. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm và xem xét, quyết định các chủ trương quan trọng của tỉnh. Kỳ họp dành 2 buổi để chất vấn, trả lời chất vấn một số nội dung cử tri quan tâm.