Đoàn Đại biểu Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội làm việc với Công ty cổ phần Viet – Sec về công tác đăng kiểm cho các loại tàu, thuyền sử dụng vật liệu PPC.

Thứ Bảy, 05/08/2017, 19:01 [GMT+7]