Ban thường vụ Tỉnh ủy họp thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện chỉ thị 08 của Ban bí thư

Thứ Hai, 13/11/2017, 19:22 [GMT+7]
.

 

Từ năm 2011, thực hiện chỉ thị 08 của Ban Bí thư về việc “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, tỉnh BRVT đã đạt được những kết quả nhất định: Các cấp Ủy, Đảng đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về bảo đảm an toàn thực phẩm; số vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên giai đoạn 2013 – 2016 thấp hơn trung bình các tỉnh Đông Nam Bộ.
Thực hiện kết luận số 11 ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08, Tỉnh Ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng “chương trình hành động chỉ thị 08”. Dự thảo chương trình hành động đặt ra một số mục tiêu trọng yếu đến năm 2020: 96% cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, 90% bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, nước uống đóng chai đáp ứng quy định về ăn toàn thực phẩm; xây dựng 60 cơ sở kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chí được công nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; giảm 50% số vụ
ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên; 100% các xã nông thôn mới đạt tiêu chí an toàn thực phẩm…Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, bí thư tỉnh Ủy chủ trì cuộc họp.