Công tác thực hiện nghị quyết số 24 Ban chấp hành TW Đảng trên địa bàn tỉnh: còn nhiều hạn chế

Thứ Hai, 13/11/2017, 19:22 [GMT+7]
.

 

“Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của các cấp ủy, Đảng còn yếu; Nguồn nước ngầm tại nhiều địa bàn của tỉnh đang được khai thác tràn lan; nguồn nước ngầm ở một số khu vực có nguy cao bị ô nhiễm…” là những đánh giá mà Đoàn giám sát của Ban thường vụ Tỉnh ủy đã nêu lên tại buổi báo cáo kết luận “giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết 24 của BCH TW Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến
đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đối với Ban thường vụ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Buổi làm việc do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, bí thư tỉnh Ủy – chủ trì.