Thời sự tối 30/12/2017 Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - Xã hội năm 2018

Thứ Bảy, 30/12/2017, 19:10 [GMT+7]
.

 

 

      Tại Hội nghị giao kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, UBND tỉnh BRVT đã thông qua chương trình hành động năm 2018 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách TTHC, tiết giảm chi phí, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, xây dựng, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, khắc phục, giải quyết các điểm nóng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện hữu, các cơ sở chăn nuôi. Cùng với đó, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.