BRVT năm 2018 phấn đấu tăng trưởng kinh tế 7,2%

Chủ Nhật, 07/01/2018, 19:30 [GMT+7]
.

 

Năm 2017, tỉnh BR-VT đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế khá ấn tượng- 7,09%, cao hơn so với kế hoạch đề ra 1%. Kết quả này khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp chỉ đạo, điều hành, trong đó nổi bật nhất là việc tạo điều kiện cho DN đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.